Úvod Změkčení vody Změkčovací zařízení | FBw

Změkčovací zařízení | FBw

Popis Cena vč. DPH
Běžně skladem 22 755 Kč
Běžně skladem 24 057 Kč
Běžně skladem 27 676 Kč
Běžně skladem 30 473 Kč

Vaše cena: 22 755 včetně DPH

Plně automatické vodoměrem řízené změkčovací zařízení vhodné do velkých domácností a jednoduchých průmyslových aplikací (restaurační provozy, kuchyně, pravidlené procesní provozy atd.).

Tvrdá voda obsahuje vysokou koncentraci rozpuštěných minerálních solí, zejména iontů vápníku a hořčíku. Stupeň tvrdosti se liší v závislosti na oblasti z níž pochází, na zdroji čerpání a na různých způsobech úpravy vody ze strany distributorů.

Negativní účinky tvrdé vody se projevují především jako tzv. vodní kámen, který ulpívá v podobě pevného povlaku na povrchu rozvodů, armatur, instalovaných spotřebičů a na všech místech se kterými přijde voda do styku. Následkem je pak postupné snižování průtoku, výkonu a trvanlivosti spotřebičů, zvýšení el. spotřeby, zarůstání potrubí, vytváření bílých kapek, hrubé a nedostatečně vyprané prádlo, nadužívání čistících prostředků, podrážděná a vysušená kůže a mnoho dálšího.

Tento změkčovač vody spolehlivě odstraní všechny kationty vápníku a hořčíku. Jedná se iontovou záměnu kationtů Ca a Mg za kationty sodíku. Hlavní výhody této technologie spočívají v minimálním vlivu na zvýšení korozivních účinků a na celkovou mineralizaci takto upravené vody, čímž jsou zachovány její senzorické vlastnosti.

Katexová náplň, použitá v tomto změkčovači, má svou určitou kapacitu, která je vyčerpána ve chvíli, kdy se jeho struktura ‚přeplní‘ kationty Ca/Mg a nenese na svém skeletu již žádné ionty sodíku pro výměnu. Takzvaná regenerace katexu probíhá pomocí protiproudého proplachu solným roztokem NaCl (rozpuštěná regenerační tabletová sůl), jež vyplaví zachycené vápenaté a hořečnaté kationty do odpadu, včetně regenerační soli samotné, a nahradí je kationty sodíku. Po dokončení této regenerace je katex znovu připraven k použití.

Celková tvrdost vody je po průtoku nevyčerpanou/zregenerovanou katexovou náplní <0,1°dH. Lze ji však na výstupu ze změkčovacího zařízení zvýšit integrovaným mísícím bypass ventilem na požadovanou hodnotu a to částečným přimícháváním vstupní neupravené vody.

Hodnocení tvrdosti vody se rozděluje do kategorií, které jsou však spíše orientačního charakteru.

Velmi měkká: <0,7 mmol/l (<3,9 °dH)
Měkká: 0,7–1,25 mmol/l (3,9–7 °dH)
Středně tvrdá: 1,26–2,5 mmol/l (7–14 °dH)
Tvrdá: 2,51–3,75 mmol/l (14,1–21 °dH)
Velmi tvrdá: >3,75 mmol/l (>21 °dH)

UPOZORNĚNÍ: V místě instalace je nutné zajistit přívod el. energie pro napájení ovládacího ventilu a odpadní vyústění pro odtok vody při probíhající regeneraci i pro bezpečnostní přepad zásobníku na regenerační tabletovou sůl.

K připojení změkčovače na Váš vodovod požádejte jakéhokoliv zkušeného vodoinstalatéra.
Pro zabezpěčení bezproblémového provozu změkčovače doporučujeme instalovat filtr mechanických nečistot s porozitou alespoň 100 µm.
Použití změkčovače není vhodné pro železitou vodu (obsah manganu a železa nesmí být vyšší než 0,1 mg/l,). V takovém případě je nutné předřadit odželezňovací zařízení.

K tomuto produktu byste mohli potřebovat