Úvod Změkčení vody Změkčovací zařízení | FCEw_SXT

Změkčovací zařízení | FCEw_SXT

Popis Cena vč. DPH
Běžně skladem 19 381 Kč
Běžně skladem 21 172 Kč
Běžně skladem 21 788 Kč
Běžně skladem 23 998 Kč
Běžně skladem 24 699 Kč
Tento produkt momentálně není skladem a je neprodejný

Plně automatické vodoměrem řízené kabinetní změkčovací zařízení s ovládacím ventilem Fleck je vhodné do domácností, restauračních provozů a jednoduchých průmyslových aplikací s nižšími provozními nároky.

Zařízení dodává v době regenerace (přednastaveno na 2:00 hodinu ranní - volitelné) do řadu vodu pouze nezměkčenou!

Tvrdá voda obsahuje vysokou koncentraci rozpuštěných minerálních solí, zejména iontů vápníku a hořčíku. Stupeň tvrdosti se liší v závislosti na oblasti z níž pochází, na zdroji čerpání a na různých způsobech úpravy vody ze strany distributorů.

Negativní účinky tvrdé vody se projevují především jako tzv. vodní kámen, který ulpívá v podobě pevného povlaku na povrchu rozvodů, armatur, instalovaných spotřebičů a na všech místech se kterými přijde voda do styku. Následkem je pak postupné snižování průtoku, výkonu a trvanlivosti spotřebičů, zvýšení el. spotřeby, zarůstání potrubí, vytváření bílých kapek, hrubé a nedostatečně vyprané prádlo, nadužívání čistících prostředků, podrážděná a vysušená kůže a mnoho dálšího.

Tento změkčovač vody spolehlivě odstraní všechny kationty vápníku a hořčíku. Jedná se iontovou záměnu kationtů Ca a Mg za kationty sodíku. Hlavní výhody této technologie spočívají v minimálním vlivu na zvýšení korozivních účinků a na celkovou mineralizaci takto upravené vody, čímž jsou zachovány její senzorické vlastnosti.

Katexová náplň, použitá v tomto změkčovači, má svou určitou kapacitu, která je vyčerpána ve chvíli, kdy se jeho struktura ‚přeplní‘ kationty Ca/Mg a nenese na svém skeletu již žádné ionty sodíku pro výměnu. Takzvaná regenerace katexu probíhá pomocí protiproudého proplachu solným roztokem NaCl (rozpuštěná regenerační tabletová sůl), jež vyplaví zachycené vápenaté a hořečnaté kationty do odpadu, včetně regenerační soli samotné, a nahradí je kationty sodíku. Po dokončení této regenerace je katex znovu připraven k použití.

Celková tvrdost vody je po průtoku nevyčerpanou/zregenerovanou katexovou náplní <0,1°dH. Lze ji však na výstupu ze změkčovacího zařízení zvýšit integrovaným mísícím bypass ventilem na požadovanou hodnotu a to částečným přimícháváním vstupní neupravené vody.

Hodnocení tvrdosti vody se rozděluje do kategorií, které jsou však spíše orientačního charakteru.

Velmi měkká: <0,7 mmol/l (<3,9 °dH)
Měkká: 0,7–1,25 mmol/l (3,9–7 °dH)
Středně tvrdá: 1,26–2,5 mmol/l (7–14 °dH)
Tvrdá: 2,51–3,75 mmol/l (14,1–21 °dH)
Velmi tvrdá: >3,75 mmol/l (>21 °dH)

UPOZORNĚNÍ: V místě instalace je nutné zajistit přívod el. energie pro napájení ovládacího ventilu a odpadní vyústění pro odtok vody při probíhající regeneraci i pro bezpečnostní přepad zásobníku na regenerační tabletovou sůl.

K připojení změkčovače na Váš vodovod požádejte jakéhokoliv zkušeného vodoinstalatéra.
Pro zabezpěčení bezproblémového provozu změkčovače doporučujeme instalovat filtr mechanických nečistot s porozitou alespoň 100 µm.
Použití změkčovače není vhodné pro železitou vodu (obsah manganu a železa nesmí být vyšší než 0,1 mg/l,). V takovém případě je nutné předřadit odželezňovací zařízení.

K tomuto produktu byste mohli potřebovat